Sut i ddewis peiriant pecynnu bwyd yn ddoeth?

Cyflymach, uwch, cryfach, yw slogan y Gemau Olympaidd.Ac mewn cynhyrchu cymdeithasol, yr hyn yr ydym am ei gyflawni yw: cyflymach, is a gwell.Gwella effeithlonrwydd cynhyrchu, lleihau costau cynhyrchu, a chynhyrchu cynhyrchion gwell, fel y gall mentrau fod yn gystadleuol ymhlith y cyfoedion.Ac mae angen i becynnu, fel proses olaf y cynnyrch sy'n gadael y ffatri, fod yn gyflym ac yn dda hefyd.Ynghyd â hyn, mae gradd y mecaneiddio yn y broses becynnu hefyd yn cynyddu.Mae dewis peiriant pecynnu da wedi dod yn brif flaenoriaeth i lawer o weithgynhyrchwyr bwyd.

 

Dewiswch y rhataf?

Cost yw'r brif ystyriaeth bob amser yn ein pryniannau.Wrth gwrs, mae cost isel yn dda, ond yn aml nid yw rhad yn dda yn y tymor hir.Fel y dywed hen ddywediad Tsieineaidd, rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n ei dalu.Mae peiriannau'n cael eu gwerthu'n rhad, sy'n golygu bod yn rhaid cywasgu cost gwneud peiriannau.Mae deunyddiau garw, crefftwaith blêr, a thorri corneli i gyd yn anochel.Ar gyfer cwsmeriaid sy'n defnyddio peiriannau, bydd problemau dilynol yn parhau i godi.Gall y broses becynnu fod yn ansefydlog a bydd yn effeithio ar yr effeithlonrwydd cynhyrchu cyfan.Gall methiannau aml o beiriannau pecynnu arwain at gostau cynnal a chadw cynyddol gan fod angen mwy o amser ac ymdrechion i ddatrys y problemau.

 

Dewiswch frand gorau?

Yn wir, mae'r peiriannau pecynnu a gynhyrchir gan frandiau rhyngwladol mawr o ansawdd da a sefydlogrwydd uchel.Fodd bynnag, mae cost amser a chost llafur y buddsoddiad cychwynnol hefyd yn uchel.Mae peiriannau o frandiau mawr yn naturiol ddrud.O dan yr un perfformiad, mae'r pris 3 i 5 gwaith yn ddrytach na chynhyrchwyr cyffredin.Yn ogystal, mae strwythur personél brandiau mawr yn gymhleth.Wrth ddod ar draws problemau, mae angen iddynt ddod o hyd i bobl o wahanol adrannau i'w cydlynu a delio â nhw, sy'n cymryd llawer o ynni.

Mae cost ategolion gwisgadwy hefyd yn uwch na chyflenwyr cyffredin.Ar ben hynny, yr effeithir arnynt gan y pandemig, mae gan lawer o weithgynhyrchwyr tramor amseroedd dosbarthu hir iawn, ac mae yna lawer o ffactorau ansefydlog.Wedi'i ystyried mor gynhwysfawr, nid yw peiriannau pecynnu o frandiau mawr mor ddelfrydol, yn enwedig ar gyfer cwmnïau bach a chanolig sydd newydd eu sefydlu neu rai cwmnïau bach a chanolig.

Dewiswch yr un mwyaf cost-effeithiol?

Mae'n obaith naturiol i brynu'r cynnyrch gorau gyda'r lleiaf o arian.Felly, mae perfformiad cost y peiriant pecynnu yn un o'r ystyriaethau pwysicaf.Fel y gwyddom, mae cyllell dda yn dod o law crefftwr medrus.Felly, rhaid i wneuthurwr y peiriant pecynnu fod yn ddibynadwy.Cyn prynu peiriant, dylech fynd ar daith maes i ddeall cymwysterau'r cyflenwyr peiriannau pecynnu, gweld eu gallu cynhyrchu gwirioneddol, ac arsylwi eu proses gynhyrchu.Mae uniondeb gwneuthurwr y peiriant yr un mor bwysig â'u technoleg.Yn ogystal, mae angen inni gymharu perfformiad gwahanol beiriannau pecynnu cyn gwneud penderfyniadau.Mae'n hanfodol deall cwmpas cymhwysiad y peiriant, amrywiol swyddogaethau, a pharamedrau amrywiol.Yn eu plith, y peiriannau pecynnu â sefydlogrwydd uchel, diogelwch da, swyddogaethau cynhwysfawr a dyluniad pen uchel yw'r rhai mwyaf dewisol.

Wedi'i sefydlu ym 1994,Pecyn Utienmae ganddo fwy na 30 mlynedd o arbenigedd, ac mae wedi cael mwy na 40 o batentau deallusol.Rydym yn gallu dylunio a gweithgynhyrchu amrywiaeth o beiriannau pecynnu bwyd, a darparu atebion pecynnu i lawer o gwmnïau blaenllaw yn y diwydiant bwyd gartref a thramor.Rydym wedi ennill enw da yn rhyngwladol trwy flynyddoedd o waith caled.Ar gyfer cwmnïau mawr neu fach, byddwn yn hapus i ddylunio'r cynnig pecynnu cywir i chi.


Amser postio: Nov-02-2022